Instytut energetyki odnawailnej

Menu Główne

Newsletter


Ankieta

Oceń funkcjonalność programu kolektorek
 

Baza danych kolektorów

   

                  Już w sklepie!

Raport i baza urządzeń

          

                    Już w sklepie!

Studia podyplomowe OZE

Wnosimy o wydłużenie terminu konsultacji i poddanie konsultacjom obydwu projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r.

W dniu wczorajszym, tj. 28 listopada zakończyły się 5 dniowe (ekspresowe) konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.  Instytut Energetyki Odnawialnej w uwagach do projektu rozporządzenia dot. aukcji w 2017 r. wskazuje postulat wydłużenia (zbyt krótkiego) terminu konsultacji i łączne poddanie konsultacjom obydwu wymaganych projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE  wraz ze spójną oceną skutków regulacji.


IEO w piśmie do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego pisze, że niemożliwa jest  analiza ww. rozporządzenia dot. aukcji, bez znajomości innego, związanego rozporządzenia. Zgodnie z art. 77 ustawy o OZE cena referencyjna oraz wolumen dla danego roku musi być określona nie później niż 60 dni przed ogłoszeniem pierwszej w danym roku aukcji (oraz w tym samym terminie okres wsparcia). Natomiast w art. 73 pkt.9 ustawy napisane jest, że ilość i wartość energii z OZE, która ma być zakupiona w przyszłym roku musi być ogłoszona do 30 listopada roku poprzedzającego. Wg IEO, Minister Energii ma pełną dowolność wybrania terminu ogłoszenia cen referencyjnych, byleby zrobił to co najmniej 60 dni przed aukcją.

Ze względu na konieczność ustalenia wolumenu wartościowego energii do zakupu (a nie tylko ilościowego), oba rozporządzenia powinny być rozpatrywane łącznie, gdyż zachodzą pomiędzy nimi silne sprzężenia zwrotne. Również ocena skutków powinna uwzględniać oba rozporządzenia, gdyż tylko rozważając je łącznie można określić planowany wolumen wartościowy oraz objętość poszczególnych koszyków w aukcji (wolumen ilościowy dla każdej rozważanej technologii). W opinii Instytutu ustalanie w pierwszej kolejności wolumenu energii do zakupu w podziale na „koszyki” aukcyjne, a dopiero następnie (np. po kilku miesiącach) cen referencyjnych pozbawione jest logicznych podstaw, a jednocześnie wcale nie prowadzi do uwzględniania rzeczywistych kosztów technologii i ich trendów rozwojowych.

Opiniowane rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki odnawianej lub jej zatrzymania i może zdecydować o upadku (braku rozwoju)  niektórych branż OZE. Zdaniem IEO nie można odpowiedzialnie opiniować ‘wolumenowego” projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sposób wyizolowany ani nawet wypowiedzieć się w sposób merytoryczny,  bez znajomości projektu rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych. Tej sytuacji nie można też przedstawić wiarygodnej oceny skutków regulacji.

Symulacje aukcji przewidzianej na 2017 roku wykonane przez IEO wskazują, że w systemie aukcyjnym w ustawie OZE mogą być zaszyte elementy, która łącznie mogą prowadzić do wypaczeń systemu, zaburzenia konkurencji technologii OZE w efekcie wysoce prawdopodobnego nadmiernego wsparcia współspalania biomasy z węglem .

Pobierz pełną wersję pisma IEO do Ministra Energii  w sprawie uwag o projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

 

Logowanie

 

  Panel Producenta

logowanie do panelu producenta

 Baza sprzętu solarnego - online

Zobacz jak prostym i wygodnym narzędziem promocji sprzętu solarnego jest Panel Producenta  

Demo panelu producenta 

Panel producenta demo

  

       Dodaj inwestycję OZE do mapy!

         Kontakt: repowermap@ieo.pl

odwiedziło nas

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ankieta użytkownika